STICHTING HET BETTY ASFALT COMPLEX 

WORDT VRIEND (Lid)  VAN HET BETTY ASFALT COMPLEX 

Na de heropening van het Betty Asfalt Complex en met de ingebruikneming van een tweede zaal hebben wij ter ondersteuning van de activiteiten en met het oog op de toekomst een Stichting opgericht. De voornaamste doelstelling van de Stichting is Theater Het Betty Asfalt Complex financieel te ondersteunen, nu en in de toekomst en zo het voortbestaan te waarborgen. 

In het verleden hebben Paul Haenen en Dammie van Geest altijd uit eigen middelen de tekorten aangevuld maar voor de komende jaren zou het fijn zijn als het Betty Asfalt Complex, met steun van de stichting, op eigen benen komt te staan, zodat het voortbestaan van het theater verzekerd is. 

U kunt het theater steunen door een bijdrage te storten op de rekening van Stichting Betty Asfalt Complex, alle beetjes helpen maar u kunt ook lid worden van de Betty Asfalt Club. Voor 25 of 100* euro per jaar zorgt u ervoor dat het Betty Asfalt Complex z’n onafhankelijkheid behoudt. Bovendien wordt u, als Betty Asfalt Clublid, als eerste in de gelegenheid gesteld om kaartjes te bestellen voor de traditionele wintervoorstelling of andere speciale manifestaties. Ook zullen er in de loop van het jaar speciale leden bijeenkomsten komen.  

Belangrijkste is dat u als lid er mede voor zorgt dat het unieke Betty Asfalt Complex, met hoog in het vaandel onafhankelijkheid, humor en eigenzinnigheid, kan blijven bestaan. In een wereld waarin de vertrutting en cancelling hand over hand toenemen is ons theater bittere noodzaak, vinden wij. 

U steunt ons of u nu wel of niet lid wordt van de Betty Asfalt Club door uw bijdrage te storten op rek.nummer NL96 ABNA 0117 2501 04 tnv Stichting Het Betty Asfalt Complex. 

Vermeldt ‘donatie’ of ‘lid’ en in het laatste geval mail ons (stichting@bettyasfalt.nl) met de mededeling dat u lid wilt worden.

Alvast heel hartelijk dank! 

In het bestuur van de stichting zitten 

Jacob Bron, directeur stadsschouwburg Velsen 

Floor Nicolas, programmeur bij De Kleine Komedie 

Els Enschedé-Stam

Ralph Levie 

 

*meer dan 100 euro mag natuurlijk ook